Allt om dyskalkyli (räknesvårigheter)

Allt om dyskalkyli (räknesvårigheter)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-06-13
Uppdaterad: 2019-06-14
Författare: Stefan Nordström

Dyskalkyli är en diagnos som betyder att du har mycket svårt att klara av matematik och siffror i vardagen. Svårigheterna med siffror hos de som har dyskalkyli brukar börja redan i förskolan eller under de första åren i skolan.

Du får bara diagnosen dyskalkyli när du har omfattande svårigheter som är funktionshindrande och inte kan förklaras av en annan diagnos. Vissa som har dyskalkyli lider även av dyslexi, svårigheter att läsa och skriva.

Symtom på dyskalkyli

Det finns många som tycker att matematik är jobbigt. Få av dem har dock så stora problem att de kvalificerar sig för en dyskalkylidiagnos. Man bör söka vård om man har så stora räknesvårigheter att det är ett stort bekymmer i vardagen. Dyskalkyli kan orsaka stora besvär. Exempelvis kanske man inte kan räkna ut vad man ska betala för sina varor i affären eller läsa busstidtabellen.

Några symtom på dyskalkyli är:

  • Räknesvårigheter redan från tidig ålder, t ex förskolan
  • Svårigheter att uppfatta mängd eller antal
  • Svårt för att ta till sig multiplikationstabellen
  • Omkastade siffror i nummer och tal
  • Svårt att komma ihåg siffror som telefonnummer, personnummer m.m.
  • Svårt att skilja på höger och vänster
  • Svårt för kartor och tabeller
  • Svårt för pengar och pengars värde
  • Svårt att passa tider och lära sig klockan

Dyskalkyli och räknesvårigheter

Det ibland svåra med dyskalkyli som diagnos är att dess symtom kan ha andra underliggande orsaker. Om någon har missat mycket av sin skolgång eller haft bristfällig undervisning faller det sig naturligt att kunskaperna i matematik kommer ha brister. Det kan också handla om dyslexi, någon typ av autism (exempelvis ADHD eller Autismspektrumsyndrom) eller allmänna inlärningssvårigheter.

Forskarna inom området är oeniga kring dyskalkyli som diagnos. Vissa stöder den medan andra är skeptiska. Definitionerna av diagnosen som hittills gjorts fokuserar på skillnaden mellan den övergripande begåvningen och den matematiska begåvningen. Man bör alltså ha större problem med räkning jämfört med andra begåvningar som t ex språk.

Test, utredning och diagnos

De flesta som söker vård för räknesvårigheter gör det i skolålder. Om du tror att ditt barn har dyskalkyli kan du kontakta skolans elevhälsotema. Även vuxna kan utredas för dyskalkyli. Om du känner igen symtomen kan du söka vård på en vårdcentral och be om en utredning.
De flesta dyskalkyliutredningar görs av logopeder. I utredningen eftersöks orsakerna till svårigheterna. Minnet och förmågan att uppfatta olika matematiska och numeriska koncept utvärderas. Ibland kompletteras utredningen med att logopeden bedömer språk- och läsförståelse. Eventuellt ställs en diagnos.

Hjälpmedel vid dyskalkyli

När den som utreds för dyskalkyli är ett skolbarn syftar utredningen till att se vad som kan göras för att underlätta inlärningen. Det kan finnas hjälpmedel och metoder att erbjuda för att underlätta räknandet, t ex miniräknare, muntliga prov, utökad provtid och lathundar. Utredningens slutsats kan också hitta barnets starka sidor, t ex visuell eller språkliga förmåga, och rekommendera kompenserande metoder baserat på fynden.

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress