Allt om glaskroppsavlossning (eye floaters)

Allt om glaskroppsavlossning (eye floaters)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-05-28
Uppdaterad: 2019-05-29
Författare: Stefan Nordström

Glaskroppsavlossning, så kallade ”eye floaters”, uppstår när glaskroppen, en genomskinlig geléaktig massa i våra ögon, skrumpnar.

Glaskroppsavlossning eller glaskroppsgrumling brukar synas som punkter som är gråsvarta och lite halvt genomsklinliga. De kan också uppfattas som streck eller ringar i synfältet. Ibland kan grumlingarna också se ut som smuts på glasögonen. Glaskroppsavlossning brukar uppstå när man blir äldre som en del av det naturliga åldrandet. Det är ovanligt hos de som ännu inte fyllt 40 år.

Vad är glaskroppen?

Glaskroppen sitter fast i ögats näthinna. Det är en genomskinlig geléliknande massa som finns i utrymmet mellan näthinnan och ögats lins. Glaskroppen skrumpnar ihop när vi blir äldre. Samtidigt blir vävnaden som fäster den i näthinnan svagare. När detta händer kan glaskroppen lossna från näthinnan. I de allra flesta fall är detta en naturlig del av åldrandet som inte innebär några hälsorisker.

Symtom på glaskroppsavlossning

När glaskroppen skrumpnar kan man få glaskroppsavlossning. Symtomen visar sig genom:

  • Rörliga punkter, streck eller ringar i synfältet
  • Blixtar längst ut i synfältet
  • Större rörliga sotflagor
  • Disig syn

Glaskroppsavlossning kan komma plötsligt och det brukar inte göra ont. Om man har haft glaskroppsavlossning i ett öga är det vanligt att det snart uppstår även i det andra ögat. Eye floaters är vanligare hos de som är närsynta, har opererats för grå starr eller upplevt någon typ av trauma mot ögat.

Orsaker till glaskroppsavlossning

Den dominerande orsaken till glaskroppsavlossning och grumling är åldrande. Det är en naturlig del av att vi blir äldre. En del undrar om glaskroppsavlossning och näthinneavlossning kan uppkomma på grund av stress. Det finns inte några bevisade samband.

Behandling av glaskroppsavlossning

Vanligtvis behöver man inte behandla eye floaters. Glaskroppsgrumlingarna brukar försvinna efter en tid, eller så vänjer man sig vid dem. Om grumlingarna är i vägen för synfältet kan du testa att titta upp och ned några gånger. Det brukar göra att de flyttar på sig.
I sällsynta fall kan glaskroppsavlossning leda till hål i näthinnan, som i sin tur kan leda till näthinneavlossning om den inte behandlas. Hål i näthinnan är ett besvär som till skillnad från glaskroppsavlossning behöver behandlas. Av denna orsak är det viktigt att du blir undersökt av en läkare när du får dina första glaskroppsgrumlingar.

Om det har gått hål på näthinnan får du behandlas hos en ögonläkare. Näthinnan behöver lagas för att du inte ska riskera näthinneavlossning. Att laga näthinnan är en laserbehandling som tar ungefär tio minuter på en ögonmottagning. Laserbehandlingen kan göra att blir svårt att läsa i något dygn. Du bör inte köra bil under tiden när du har lite svårare att se. Annars mår du i stort sett som vanligt.

Undersökning

För att se om du har glaskroppsavlossning tittar läkaren på dina ögon med ögonmikroskop. Undersökningen görs med en lampa och ett förstoringsglas. Ibland kan du som undersöks behöva ögondroppar, eftersom din pupill kan behöva vidgas. Du sitter på ena sidan av ögonmikroskopet med stöd för hakan och pannan så att du är helt stilla. På andra sidan sitter läkaren och tittar på dina ögon. Ljuset från mikroskopet kan upplevas som bländande.

Att leva med glaskroppsavlossning – hur länge har man dem?

Efter att du försäkrat dig om att det är en glaskroppsavlossning behövs ingen ytterligare behandling. Glaskroppsavlossningar brukar försvinna av sig själva inom några månader. Att leva med besvären kan istället handla om att vänja sig vid grumlingarna.
Sök omedelbart vård på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt.

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress