Bor du nära en lövskog? Det kan minska stress

Bor du nära en lövskog? Det kan minska stress

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2013-05-20
Uppdaterad: 2014-04-25
Författare: Anders Åker

Att många lever under stress idag är nog ingen hemlighet men forskning visade att om du har turen att bo nära en lövskog kan ditt liv bli betydligt mer harmoniskt.

Det var en enkätundersökning från SLU i Alnarp som för ett par år sedan visade att folk som bor eller har nära till en lövskog inte upplever stress i lika hög grad som andra.

Svara på frågor om rekreationsvanor

Undersökningen baserades på 3 000 slumpvis utvalda personer i Skåne och Blekinge och gäller även folk som bara promenerar i en lövskog på fritiden. De som deltog i undersökningen fick svara på sina rekreationsvanor i olika typer av skogar (löv- och barrskog) och hur de upplevde sin stressnivå.

Tidigare forskning från SLU har visat att vistelse i miljöer med stora lövträd påverkar puls och blodtryck positivt och nu visar det sig alltså att lövskogar även underlättar återhämtning från stress.

Intryck främjar återhämtningen från stress

Ljuset som silar in mellan löven, fåglar som sjunger eller fjärliar som fladdrar förbi kan vara exempel på intryck som underlättar återhämtning från stress. Man hittar lätt och det är harmoniskt. SLU vill visa att rön som dessa kan vara betydelsefulla när man planerar tätorter så att man bevarar rekreationsområden.

Genom att bevara våra skogar och ta vara på deras värde kan man enligt SLU ställa det mot de kostnader som sjukskrivningar på grund av stress kostar för samhället. En helt klart intressant jämförelse i dagens samhälle.långvariga stress- och sjukdomstillstånd.

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress