Cancersjuka barn måste få samma tillgång till nya läkemedel som vuxna

Cancersjuka barn måste få samma tillgång till nya läkemedel som vuxna

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-04-26
Författare: Anders Åker

För att rädda fler cancersjuka barn skulle forskningen kring nya generationens cancerbehandlingar även behöva testas på barn.

Det konstaterar Barncancerfonden i sin årliga rapport, Barncancerrapporten.

Nya generationens cancerbehandlingar

Vid sidan av traditionella behandlingsformer som operation, cytostatika och strålning krävs nya behandlingsmetoder menar Barncancerfonden. Redan idag forskas det och utvecklas "den nya generationens cancerbehandlingar" såsom immunterapi och biologiska och målinriktade läkemedel.

Problemet som Barncancerfonden vill belysa är att dessa enbart testas på vuxna vilket leder till att de sällan blir tillgängliga för barn.

Behöver också prövas på barn

Barn som får cancer behandlas inte på samma sätt som vuxna cancerpatienter. Barnens kroppar är inte färdigväxta och deras hormonuppsättningar ser annorlunda ut. När den nya generationens läkemedel nu blir en möjlighet till bot behöver de också prövas på barn. Kerstin Sollerbrant är forskningschef på Barncancerfonden och hon säger i ett pressmeddelande att det historiskt sett ansetts oetiskt att testa mediciner på barn. Det i sin tur har lett till att barnläkare får pröva sig fram med vuxenmedicin när inget annat ger effekt något som ibland har det fungerat, ibland inte.

Samtidigt konstaterar Kerstin Sollerbrant att många försök Ibland kan leda till kunskap som går att använda men att det tar alldeles för lång tid och resultaten inte är vetenskapligt säkerställda. 

Krävs engagemang

Kerstin Sollerbrant och Barncancerfonden menar att det nu krävs engagemang. Idag överlever 80 procent av de barn som drabbas av cancer men det räcker inte Barncancerfonden vill se att samhälle och läkemedelsbolag engagerar sig ytterligare.

Samtidigt krävs också att läkare och sjuksköterskor har tid och ges möjligheten att forska. Allt för att på så vis kunna se över behandlingsmetoderna även för barn. I Barncancerrapporten har man därför tagit fram en rad åtgärder som ska kunna leda till att inget barn ska dö i cancer, Barncancerfondens mål.

Fakta om barncancer

  • Varje år insjuknar drygt 300 barn i Sverige i cancer.
  • Cancer är det vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • De vanligaste cancerdiagnoserna hos barn är leukemier och hjärntumörer.
  • Den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer är 80 procent, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. 
 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress