Forskning: Yoga hjälper mot artros

Forskning: Yoga hjälper mot artros

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-09-06
Författare: Yogobe

Artros är den vanligaste formen av reumatisk sjukdom i Sverige. En studie vid John Hopkins University i Baltimore visar att yoga kan hjälpa mot sjukdomen.

Efter studien kände deltagarna mindre smärta i lederna, blev rörligare, piggare och mådde psykiskt bättre. 

Knä, höfter och händer drabbas

Artros kommer från grekiskans artrosis och betyder sjuk led. Det är oftast knän, höfter och händer som drabbas. I Sverige lider ungefär 7-8 000 personer i Sverige av artros.

Globalt uppskattas cirka 10 procent av männen och 20 procent av kvinnorna över 60 år ha artros i någon av kroppens leder. 

Yogasekvenser för att avlasta lederna

75 vuxna personer ingick i studien vid John Hopkins University i Baltimore, USA. De led alla av en artrosform som drabbar kroppens mindre leder såsom handleder, fötter och anklar samt knän.

Deltagarna delades upp i två grupper. Den första gruppen fick yoga tre gånger i veckan under en åtta veckors period. De utförde särskilt anpassade yogasekvenser framtagna av artrosexperter för att avlasta lederna. Vid två tillfällen per vecka utfördes entimmesklasser i grupp och deltagarna uppmanades utöver detta att även utöva yoga en timme hemma under veckan. Den andra gruppen blev kontrollgrupp och utförde ingen yoga alls.

Långvariga hälsoförbättringar

Efter åtta veckor märktes en förbättrad hälsa hos deltagarna i yogagruppen jämfört med kontrollgruppen. Deras fysiska hälsa, rörlighet, smärtnivåer, och förmågan att gå, var högre, och depressionsnivåerna lägre. Hälsoförbättringarna höll i sig nio månader senare när forskarna gjorde ytterligare kontroller.

– Yoga kan passa särskilt bra för personer som lider av artros eftersom den kombinerar fysisk aktivitet med stresshantering och avslappningstekniker. Dessutom finns ett fokus inom yoga att respektera fysiska begränsningar, vilka kan ändras från dag till dag, säger Susan J. Bartlett, en av forskarna bakom studien.

Risken att utveckla artros ökar med stigande ålder. De viktigaste riskfaktorerna för artros är övervikt, ledskada, muskelsvaghet och ogynnsam belastning. En artrosangripen led är stel och patienten besväras av smärta. Idag finns ingen behandling som stoppar sjukdomsförloppet.

– Det finns en myt om att artrospatienter måt bäst av att vila sina leder, säger Dr. Clifton O. Bingham III, medförfattare till studien. Men jag anser att den här studien visar att det inte är sant.

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress