Tema alkoholberoende: Del 1 - Är jag alkoholist?

Tema alkoholberoende: Del 1 - Är jag alkoholist?

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-05-17
Författare: Anders Åker

I Sverige beräknar man att mellan 300. 000 och 500. 000 personer har alkoholproblem, men få söker vård för sina problem.

Varför vissa är mer benägna att fastna i ett beroende än andra har helt klart en genetisk förklaring. Men forskning visar även tydligt att miljön påverkar i nästan lika hög utsträckning. Främsta lösningen är att jobba förebyggande. Kan man nå de som ligger i riskzonen och ännu inte har ”fastnat”, är mycket vunnet.

Hur utvecklas ett alkoholberoende?

I hjärnan finns olika kroppsegna signalsubstanser, vissa som ökar känslan av välbefinnande och hämmar smärta och andra som har motsatt effekt. Om de här systemen hamnar i obalans kan det leda till att man utvecklar ett beroende. Hjärnans belöningssystem stimuleras av både naturliga belöningar som mat och uppmuntran och av droger.

Belöningssystemets aktivering vid drogintag är dock betydligt mycket större. Om man dricker alkohol i stora mängder under lång tid utvecklas ett beroende som gör att det blir svårare att kontrollera alkoholintaget.

Vad är alkoholism?

Alkoholism är när man är beroende. Ett beroende är när man behöver drogen för att vara sig själv och inte når ”normal” livskvalitet utan drogen.

Man brukar dela in alkoholism som:

Typ 1 med sen debut, lägre ärftlighet, få sociala komplikationer och vilka ofta söker ångestlindring.

Typ 2 debuterar tidigt, genetiskt predisponerade, antisocialt beteende, extroverta och spänningssökande.

Är jag alkoholberoende?

Tecken på att du har ett beroende kan vara något av följande exempel:

  • Jag känner ett starkt begär efter alkohol.
  • Jag dricker mer alkohol och dricker under längre tid än vad du hade tänkt dig.
  • Jag har misslyckats med att minska drickandet.
  • Jag ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
  • jag måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad.
  • Jag mår dåligt när du inte får alkohol och får så kallade abstinensbesvär, som exempelvis skakningar, illamående eller sömnsvårigheter.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig räknas du som alkoholberoende enligt sjukvården. Alkoholberoende kan också orsaka en mängd skador och sjukdomar i hela kroppen, som kan ge ytterligare symtom.

Frågor du kan ställa dig

Om du har funderingar kring ditt drickande kan du ställa dig frågor som:

Har jag kontroll över hur mycket jag dricker?

Har alkoholen en stor plats i mitt liv?

Tycker personer i min närhet att jag dricker för mycket?

Många som har ett alkoholberoende vet om att de dricker för mycket.  

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress