Tinnitus

Tinnitus

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2009-08-10
Uppdaterad: 2014-08-14
Författare: Elisabeth Berglund

Tinnitus är att höra ljud som inte hörs utifrån. Tinnitus kan låta på flera olika sätt men det vanligaste är brus och höga piptoner. Man uppskattar att 15 procent av svenskarna lider av någon form av tinnitus, cirka 100 000 har svår tinnitus som allvarligt påverkar deras vardag. De allra flesta kan dock leva som vanligt. Tinnitus blir oftast bättre med tiden, men det finns inget vetenskapligt bevisat botemedel.

Varför uppstår tinnitus
Tinnitus är ingen sjukdom, utan ett symptom. Mer än hälften av dem som söker hjälp har en hörselskada. Ibland kan tinnitus starta i samband med en tillfällig hörselskada som till exempel en bullerskada, men det kan också uppstå av andra orsaker:
• Kroppsliga orsaker som felaktigt bett, spända käkmuskler eller problem med nacke och axlar.
• Stress

Olika typer av tinnitus
Det går att urskilja tre typer av tinnitus, som även kan gå in i varandra.
Det är hörselrelaterad, kroppslig samt depressions- och ångestrelaterad tinnitus.

• Hörselrelaterad tinnitus - beror på skador i hörselsystemet.
• Kroppslig tinnitus - beror på en kroppsskada. Det finns även ett samband mellan bett- och käkproblem och tinnitus.
• Utmattningsrelaterad tinnitus - Det finns starka samband mellan svår tinnitus och stress.

Vanliga symtom vid tinnitus
Tinnitus är när man hör ljud som inte har någon känd ljudkälla. Tinnitus kan låta på många sätt men vanligast är brus och höga pipande toner. Tinnitus kan även leda till andra besvär som:
• Störd nattsömn
• Störd koncentrationsförmåga
• Trötthet och nedstämdhet

Diagnos vid tinnitus
Tinnitus kan inte mätas med objektiva mätmetoder. Därför får den som har tinnitus själv beskriva sina problem. Ofta används frågeformulär som tar upp olika frågeställningar som hur ofta man upplever problem, hur tinnitus påverkar ens vardag, arbete, koncentrationsförmåga, nattsömn etc.

Behandling vid tinnitus
Tinnitusljud kan behandlas på många olika sätt. Det är ofta mer än en orsak som ligger bakom besvären och därför är det viktigt att man får en individuell bedömning.

Sök vård
Tinnitus kan ofta utredas och behandlas på vårdcentral eller husläkarmottagning. Ibland behövs det en remiss till hörselvårdsklinik.

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress