Organdonation när man inte är myndig

Organdonation när man inte är myndig

Organdonation när man inte är myndig

Kan jag som 15 åring skänka något organ till någon som behöver det mer? Tuva, 15 år

Hej Tuva! Du måste vara myndig, 18 år, samt att man måste ha genomgått medicinsk hälsoundersökning liksom psykosocialt samtal innan man blir antagen som levande donator. Är det efter sin död kan ALLA vara donatorer! Det är mycket viktigt att man omtalar sin önskan när det gäller organdonation för sina närmaste anhöriga! Som du vet är det många sjuka personer som är i behov av nya organ varför dina tankar och funderingar kring den här viktiga frågan är mycket värdefull!

 

Veckans fråga

Hur är din helhetsupplevelse av vår sajt www.doktorn.com?

Nyhetsbrev

E-postadress